e-conomy

Support for e-veryone

Institucionalno sodelovanje

Pri razvoju spletne platforme

Za gospodarski razvoj obmejnega abmocja

Intézményi összefogás

A határtérség gazdasági fejlődéséért

Webes háttértámogatás kifejlesztése mellett

Za dostop do dodatnih storitev se, prosim, registrirajte na spletni strani!
e-Conomy projekt
Postanite aktivni udeleľenec in izkoristite ugodnosti projekta!
e-CONOMY IN GOSPODARSKE NOVICE
e-conomy
SPS: P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024
2024. junij 26.,
EKO SKLAD: Javni poziv 106FS-PO23; Nepovratne finančne spodbude za nove naloľbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte
SPS: JR P1 PLUS 2024 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
MGT©: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu
NOVO SPS: Javni razpis za 1,5 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu (javni razpis P4LM 2024)
ALI STE ZAINTERESIRANI ZA KREPITEV GOSPODARSKIH ODNOSOV?
e-conomy
Prenos znanja na sodelavce institucij v Sloveniji
2019. maj 03.,
Pridite na naąe simpozije in se prijavite na naąe delavnice za promocijo in izboljąanje krepitve slovensko-madľarskih gospodarskih odnosov!
Connect2Slovenia
DELAVNICA PREHOD V TRAJNOSTNO POSLOVANJE
VABILO NA OKROGLO MIZO O REZULTATIH STROKOVNE ©TUDIJE IN PRIPRAVI STRATEGIJE O USTANOVITVI TALENTCENTRA V SLOVENSKO - MAD®ARSKI REGIJI
2. SLOVENSKO - MAD®ARSKI POSLOVNI FORUM
VSI DOGODKI
GLAVNI CILJI E-CONOMY

Gospodarski
razvoj
spodbujanje

Opis promocije gospodarskega razvoja ...

Institucionalno
razmerja
razvoj

Opis razvoja institucionalnih odnosov ...

Manjkajoči
razmerja
usklajevanje

Opis koordinacije manjkajočih povezav

Okrepiti
komunikacijo
 

Opis komunikacijske izboljšave ...

Prenesite naąo aplikacijo in poiąčite sodelavce
Prenos aplikacije podrobnejąa razlaga ...
Prenesite aplikacijo e-Conomy v telefon in tablični računalnik
Zdruľljivost: Android 4.4+; iOS 9.6+
Poąlji beleľko
Povzetek dogodka
©tevilo podjetij : 124
©tevilo institucij : 34