Support for e-veryone

Institucionalno sodelovanje

Pri razvoju spletne platforme

Za gospodarski razvoj obmejnega abmocja

Intézményi összefogás

A határtérség gazdasági fejlődéséért

Webes háttértámogatás kifejlesztése mellett

Za dostop do dodatnih storitev se, prosim, registrirajte na spletni strani!
e-Conomy projekt
Postanite aktivni udeleľenec in izkoristite ugodnosti projekta!
e-CONOMY IN GOSPODARSKE NOVICE
e-conomy
Izobraľevanje za mentorje / Mentor training
2018. november 05., Zalaegerszerg, Hungary
Tečaj madľarskega jezika
Tečaj madľarskega jezika

Od dne 28.2.2019 naprej poteka na slovenski strani tečaj madľarskega jezika za usluľbence, zaposlene v institucijah v Sloveniji.

Na osnovnem, 40 urnem tečaju se usluľbenci naučijo osnove madľarščine, kar jim bo v pomoč pri vsakodnemvem delu z madľarsko govorečimi strankami.

Tečajniki premejo tudi gradivo, tako, da bodo lahko svoje znanje dopolnjevali tudi po koncu tečaja.

ALI STE ZAINTERESIRANI ZA KREPITEV GOSPODARSKIH ODNOSOV?
e-conomy
Prenos znanja na sodelavce institucij v Sloveniji
2019. maj 03.,
Pridite na naąe simpozije in se prijavite na naąe delavnice za promocijo in izboljąanje krepitve slovensko-madľarskih gospodarskih odnosov!
Prenos znanja na sodelavce institucij na Madľarskem
Usklajevalna delavnico projekta E-CONOMY (SIHU142)
ki bo 24. in 25. maja 2018
Simpozij z naslovom: RAZVOJ SODELOVANJA
ki bo v sredo 6. junija 2018
Otvoritvena konferenca projekta E-CONOMY (SIHU142)
ki bo 21. februarja 2018 ob 10.00 uri v Zalaegerszegu, v Hiąi zbornic – Kamarák Háza
VSI DOGODKI
GLAVNI CILJI E-CONOMY

Gospodarski
razvoj
spodbujanje

Opis promocije gospodarskega razvoja ...

Institucionalno
razmerja
razvoj

Opis razvoja institucionalnih odnosov ...

Manjkajoči
razmerja
usklajevanje

Opis koordinacije manjkajočih povezav

Okrepiti
komunikacijo
 

Opis komunikacijske izboljšave ...

Prenesite naąo aplikacijo in poiąčite sodelavce
Prenos aplikacije podrobnejąa razlaga ...
Prenesite aplikacijo e-Conomy v telefon in tablični računalnik
Zdruľljivost: Android 4.4+; iOS 9.6+
Poąlji beleľko
Povzetek dogodka
©tevilo podjetij : 97
©tevilo institucij : 33