Koronavírus: Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat az idénymunkások védelmére

Az Európai Bizottság ma egy olyan iránymutatást tett közzé, amely az EU-ba érkező idénymunkások védelmét szolgálja a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben. Az iránymutatás a nemzeti hatóságoknak, a munkaügyi felügyelőségeknek és a szociális partnereknek szól, és célja garantálni a szezonális munkavállalók jogait, egészségét és biztonságát, valamint biztosítani, hogy ismerjék jogaikat.

 

A határokon túlról érkező idénymunkások széles körű jogokat élveznek, ám foglalkoztatásuk szezonális jellege miatt kiszolgáltatottabbak lehetnek a potenciálisan kockázatos munka- és életkörülményekkel szemben. A Covid19-világjárvány felhívta a figyelmet ezekre a körülményekre, egyes esetekben pedig tovább rontotta azokat. Az ilyen problémák bizonyos esetekben növelhetik a Covid19-klaszterek kialakulásának kockázatát.

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos így fogalmazott: Minden évben idénymunkások százezrei támogatják az uniós gazdaság olyan fontos ágazatait, mint az élelmiszeripar és a mezőgazdaság. A koronavírus-világjárvány felhívta a figyelmet az idénymunkások gyakran kényelmetlen lakhatási- és munkakörülményeire. Ezzel a problémával foglalkozni kell. Az iránymutatás figyelmeztetéskét szolgál a tagállamok és a vállalkozások számára, akiknek kötelességük megvédeni e nélkülözhetetlen, ugyanakkor kiszolgáltatott munkaerőt.”

Jóllehet a Bizottság nyomon követi az idénymunkásokra vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő alkalmazását, e szabályok helyes gyakorlati alkalmazásának biztosításáért a nemzeti hatóságok felelősek. Ezért mihamarabb megfelelő intézkedésekre van szükség.

Az iránymutatás számos szemponttal foglalkozik, például:

 • az uniós tagállamokban az idénymunka vállalásához való jog független a munkavállaló uniós vagy unión kívüli állampolgárságától;
 • a megfelelő élet- és munkakörülmények biztosítása, ideértve a fizikai távolságtartást és a megfelelő higiéniai intézkedéseket;
 • a munkások jogaival kapcsolatos egyértelmű tájékoztatás;
 • be nem jelentett munka;
 • társadalombiztosítási kérdések.

Nemzeti intézkedések

Az iránymutatás arra szólítja fel a nemzeti hatóságokat és a szociális partnereket, hogy tegyenek újabb erőfeszítéseket a szabályok helyes alkalmazása és betartatása érdekében. Konkrét ajánlásokat és javaslatokat tesz a nemzeti vagy uniós szinten végrehajtandó intézkedésekre, vagyis:

 • a Bizottság felszólítja a tagállamokat az ahhoz szükséges intézkedések meghozatalára, hogy az idénymunkások számára tisztességes munka- és életkörülményeket biztosítsanak;
 • felszólítja a tagállamokat, hogy hívják fel a figyelmet az idénymunkásokat érintő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményekre, segítsék a munkáltatókat a vonatkozó jogi követelmények teljesítésében és nyújtsanak egyértelmű tájékoztatást a munkavállalóknak egy általuk értett nyelven;
 • ajánlja a tagállamoknak, hogy készítsenek gyakorlati iránymutatást a kisebb vállalatok számára;
 • felkéri a tagállamokat, hogy szigorítsák az idénymunkásokra vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normák megfelelő alkalmazásának biztosítását szolgáló helyszíni ellenőrzéseket.

A Bizottság továbbra is együtt fog működni a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) és az Európai Munkaügyi Hatósággal (ELA) e fontos kérdésben.

Uniós intézkedések

A Bizottság számos intézkedést tervez az idénymunkások jogainak fokozott védelme érdekében, többek között:

 • egy adatgyűjtő tanulmány végzését az EU-n belüli idénymunkáról és a főbb kihívásokról, egyebek mellett az alvállalkozói szerződések kapcsán;
 • a legkockázatosabb szakmák felmérését, amely kitér a szezonális munkavállalókra, szoros együttműködésben a Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottságával;
 • az Európai Munkaügyi Hatóság által koordinált figyelemfelkeltő kampány szervezését az idénymunkára nagyobb mértékben támaszkodó ágazatokban;
 • meghallgatás szervezését az európai szociális partnerekkel az idénymunkáról;
 • egy különböző tagállamokat összehasonlító tanulmány megrendelését a munkavállalók szabad mozgásával és a szociális biztonsági koordinációval foglalkozó hálózattól (MoveS);
 • a tagállamok további támogatását a be nem jelentett munkavégzés kezelésével foglalkozó európai platformon és az #EU4FairWork kampányon keresztül, hogy javítsa a munkavállalók és a munkáltatók tájékozottságát jogaikról és kötelezettségeikről.

Háttér-információk

A ma bemutatott iránymutatás emlékeztet az idénymunkásokat jogállásuktól függetlenül megillető jogokra, legyenek uniós polgárok vagy harmadik országok állampolgárai, rendszeresen és önkéntesen külföldön dolgozók, vagy munkaerő-kölcsönző és -toborzó irodák kiküldött munkavállalói.

Nagyon fontos, hogy az idénymunkások és munkáltatóik minden szükséges információval rendelkezzenek mind az őket megillető védelemről, mind teljesítendő kötelezettségeikről.

Az EU-n belül több mint 17,6 millió uniós polgár él vagy dolgozik az állampolgársága szerintitől eltérő tagállamban. Az európai gazdaság bizonyos ágazatai, különösen az agrár-élelmiszeripari és az idegenforgalmi ágazatok nagy mértékben támaszkodnak az év bizonyos időszakaiban a más uniós és nem uniós országokból érkező idénymunkások munkájára. A Bizottság becslése szerint az Unióban az aktív idénymunkások átlagos száma évente több százezer és egy millió között mozog.

Jóllehet a Bizottság nyomon követi az idénymunkásokra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok megfelelő alkalmazását az EU-ban, e szabályok helyes gyakorlati alkalmazásának biztosításáért a nemzeti hatóságok felelősek. A szezonális munkavállalók védelme érdekében ezért a Bizottság felkéri a tagállamokat a hatályos uniós és nemzeti jogszabályok végrehajtásának fokozására és a helyszíni ellenőrzések szigorítására, többek között az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) támogatásával.

Az említett iránymutatás kiegészíti a COVID-19 – A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatások című, 2020. március 30-án közzétett iránymutatásokat, valamint eleget tesznek a határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelméről szóló, 2020. június 19-i európai parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott felhívásnak.

 

Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1342

Vissza a nyitólapra
Előző oldalra

Hírek

Gazdasági jelentés, Szlovénia - heti összefoglalóe-conomy
Gazdasági jelentés, Szlovénia - heti összefoglaló
2020. szeptember 22.,
Szlovénia csökkentette a kéthetes karantén időtartamáte-conomy
Szlovénia csökkentette a kéthetes karantén időtartamát
2020. szeptember 21.,
Ljubljanai gazdasági jelentés - heti összefoglalóe-conomy
Ljubljanai gazdasági jelentés - heti összefoglaló
2020. szeptember 21.,

Események

ITT & MOST üzleti partnerkeresési platform
58. AGRA 2020 - Online vásár
Important! AGRA fair 2020 postponed to 2021
38. SZLOVÉN CSOMAGOLÁSI OSKAR 2020
KÁRPÁT-MEDENCEI GAZDASÁGI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS
Töltse le applikációnkat és találjon együttműködőkre
Applikáció letöltés részletesebb magyarázat...
Töltse le az e-Conomy applikációt telefonjára, táblagépére
Kompatibilitás: Android 4.4+; iOS 9.6+
Megjegyzés küldés
Értesítések
Vállalkozások száma : 110
Intézmények száma : 34