Koronavírus járvány miatt bevezetett szlovén határátlépéssel kapcsolatos szabályok

A szlovén hatóságok 2021. július 15-től kezdődően mind a Tornyiszentmiklós/Pince, mind a Rédics/Hosszúfalú (Dolga vas) határátkelőhelyeknél ellenőrzik a Covid-igazolások meglétét.

 

Azokat, akik e nélkül kívánnának Szlovéniába belépni, visszafordítják a határról. Szlovéniába 2021. július 15-től kezdődően kizárólag a beoltott, negatív teszteredménnyel rendelkező, vagy fertőzésen igazoltan átesett személyek léphetnek be. 

A Szlovénián keresztül történő tranzitálók a szlovén kormány döntése értelmében 2021. augusztus 15-ig mentesülnek a  fenti belépési feltételek kötelezettsége alól. A tranzitálóknak 12 óra áll rendelkezésre a Szlovénián történő áthaladásra, melyet a szlovén hatóságok felszólítására kötelesek igazolni. 

A Szlovénián áthaladó nemzetközi teherfuvarozásban résztvevőknek a 2020/C 96 I/01 bizottsági közlemény 3. mellékletében meghatározott igazolásmintát vagy más, a munkáltató által kiállított releváns dokumentumot kell a szlovén hatóságok ellenőrzése esetén bemutatni.

2021. május 1-től Magyarország állampolgárai és a vele együtt utazó, 15. életévet be nem töltött közeli hozzátartozó kiskorú korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphet be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben a szülők rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított megfelelő érvényes igazolással (védettségi igazolvány). (Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a háziorvos által kiállított magyar-angol kétnyelvű oltási igazolást is tartsák maguknál.)  Hasonlóan korlátozás nélkül léphetnek be az uniós digitális COVID-igazolvánnyal rendelkező személyek is.

A védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok az alábbiakban találhatók. 

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Szlovéniában kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, az alábbiak szerint díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni Szlovéniába: 

2) Beutazás az országba

Magyarországról 2021. július 15-étől kezdődően kizárólag a beoltott vagy negatív teszteredménnyel rendelkező vagy fertőzésen igazoltan átesett személyek utazhatnak be. Ez a szabályozás 2021. augusztus 23-tól kezdődően a Szlovénián átutazókra is vonatkozik.

A kétoldalú megállapodás értelmében a magyar állampolgárok akkor is karanténmentesen léphetnek be az országba, hogyha rendelkeznek pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 10 napnál és frissebb 6 hónapnál, illetve hogyha igazolják, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül átestek a Covid-19-betegségen (védettségi kártya). 

A szlovén hatóságok az uniós Covid-igazolvány használatát javasolják.

További, határátlépésre vonatkozó információkat itt találnak:  https://www.gov.si/hu/temak/covid-19-jarvany/hataratlepes/

Tesztkötelezettség

Karanténmentes szlovéniai beutazás a 4.) pontban rögzített feltételek szerint többek között 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény, vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt-eredmény esetén lehet. 

Szlovénia az Európai Unió illetve a schengeni térség valamely tagállamában, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában, Új-Zélandon, az Orosz Föderációban, a Szerb Köztársaságban, Egyesült Királyságban, az Egyesült Amerikai Államokban, Bosznia Hercegovinában, illetve Törökország esetében a nemzetközi légi útvonalakon található ellenőrző pontokon elvégzett PCR teszteredményeket fogadja el. Az antigén gyorstesztek esetében további feltétel, hogy a laboratórium szerepeljen a következő listán: 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf 

Egyéb harmadik államokban végzett antigén gyorstesztek és PCR-tesztek esetében a kiállított igazolásnak QR-kóddal kell rendelkeznie, továbbá az uniós/schengeni tagállamokban kiállított igazolásokban szereplő adatokat (vezeték- és keresztnév, személyi szám vagy TB-szám, útiokmány sorszáma, születési dátum vagy ehhez hasonló azonosító), a tesztre vonatkozó információkat (gyártó, mintavétel dátuma), az igazolást kiállító adatait és az igazolás dátumának kiállítási időpontját kell tartalmaznia.

Regisztrációs kötelezettség

Nincs

Oltottsággal járó kedvezmények

A Szlovénia és Magyarország között 2021. május 1-től érvényben lévő kétoldalú megállapodás értelmében a magyar hatóságok által kiállított védettségi igazolvánnyal korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Szlovéniába a magyar állampolgárok és a velük együtt utazó, 15. életévüket be nem töltött kiskorúak (lásd: „Aktuális”)

Szlovéniában eddig 4  oltóanyagot /Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen (Johnson&Johnson)/ regisztráltak.

A magyar védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező állampolgárok karanténkötelezettség és negatív teszt bemutatása nélkül akkor léphetnek be Szlovéniába, ha igazolni tudják, hogy megkapták: 

  • a BioNTech/Pfizer oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább hét naptári nap
  • a Moderna oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
  • a Szputnyik V oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
  • a CoronaVac oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
  • a Sinopharm oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
  • a Janssen (Johnson&Johnson) oltóanyagot és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
  • a Vaxzevria (AstraZeneca) és Covishield oltóanyagok első adagját és azóta eltelt legalább huszonegy naptári nap
  • Az AstraZeneca oltóanyag első adagját, majd az ezt követő 4-12 héten belül második adagként a Pfizer vagy Moderna oltóanyagokat, a védettséget ebben az esetben a második adag beadásának időpontjától számítják.

Karanténkötelezettség

2021. július 15-től tíznapos hatósági karanténra kötelezett minden olyan személy, aki Szlovéniába történő beutazásakor nem tesz eleget a 4.) pontban meghatározott feltételeknek.

A 4.) pontban meghatározott mentességi feltételeket nem teljesítő, szlovéniai lakcímmel nem rendelkezők csak akkor léphetnek be Szlovéniába, ha bizonyítják, hogy rendelkeznek olyan szállással, ahol a tíznapos hatósági karantén ideje alatt tartózkodhatnak. 

Nem engedélyezik a szlovén hatóságok azon külföldi (nem szlovén) állampolgárok tranzitálását, akik nem tudják igazolni beoltottságukat, negatív PCR-teszt eredményüket, vagy azt, hogy a betegségen átestek, illetve akikről feltételezhető, hogy a szomszédos országok intézkedései miatt feltételezhetően nem fogják tudni elhagyni Szlovénia területét.

Üzleti célú beutazás feltétele 

Nincs erre vonatkozó külön általános kivétel.

3.). Tranzitálási szabályok

Ld. "Karanténkötelezettség" pont, valamint: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-another-country-allowed-within-6-hours-from-entering-clarification

4.) A célország beutazási feltételei alóli mentesség

Szlovéniába az alábbi feltételek esetén lehetséges a karanténmentes belépés:

1. 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény;

2. 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt-eredmény;

3. Covid-19 fertőzésen történő átesettség igazolása – a) tíz napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszt eredmény, vagy b) orvosi igazolás COVID-19 betegségen átesettségről a betegség kezdetétől számított legfeljebb hat hónapig;

4. COVID-19 oltási igazolás, a 2.d) pontban felsoroltak szerint.

5. Covid-19 betegségen átesett személy, aki igazolja a betegségét és azt, hogy a pozitív PCR-teszteredménytől vagy a tünetek megjelenésétől számított legfeljebb nyolc hónapon belül beoltották az előző pontban említett valamely vakcina egy adagjával. Ebben az esetben a védettség fennállását az oltás napjától számítják.

6. QR-kóddal ellátott európai digitális tanúsítvány, amely tartalmazza a PCR vagy antigén-gyorsteszt negatív eredményének adatait, az oltási igazolást, betegségen való átesettség igazolását vagy a betegségből felépült személy oltási igazolását;

7. harmadik országok által kiállított QR-kódot tartalmazó, angol nyelven kiállított digitális tanúsítvány, amely legalább ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az európai digitális tanúsítvány

Szintén karanténmentesen léphetnek be Szlovéniába a felsorolt feltételek teljesítése esetén:

1. Karanténba nem rendelt, közeli hozzátartozó családtaggal vagy szervezett csoporttal együtt utazó, 15. életévét be nem töltött gyermek.

2. A határmenti területen földtulajdonnal vagy -bérleti joggal rendelkező személynek mezőgazdasági-erdészeti munkák végzése céljából, amennyiben legkésőbb tíz órával a határátlépés után Szlovéniába visszatér. A kivétel vonatkozik az egyén közvetlen családtagjaira és a jogosult személlyel együtt utazó, azonos címre bejelentett más személyekre is.

3. A szlovén határtól légvonalban mért tíz kilométeres távolságon belül, uniós vagy schengeni tagállamban élő határon át ingázó munkavállalók, akik munkavégzés céljából lépik át a szlovén határt max. ötnapos időtartamra és Szlovéniában állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek. A kivétel átmeneti jellegű, előreláthatóan az augusztus 15 – szeptember 1. közötti időszakig lesz hatályban. A szlovéniai munkavállalást munkaszerződéssel vagy munkáltató által kiállított igazolással lehet igazolni. A légvonalban mért tíz kilométeres távolságot a szlovén hatóságok a Google Maps alkalmazás segítségével határozzák meg.

Kiutazás az országból

A külföldre utazni vágyó szlovén állampolgároknak a Szlovén Külügyminisztérium javasolja, hogy kövessék figyelemmel a vírus terjedésével kapcsolatos híreket, különösen a tervezett útvonalon, és ellenőrizzék a célországba való belépés feltételeit, valamint a helyi szabályok betartását. 

Korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól függetlenül, aki – a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve - a Szlovén Köztársaság területéről lép Magyarország területére.

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

 

Forrás: mkik.hu 

Vissza a nyitólapra
Előző oldalra

Hírek

Az IMF 6,3%-ra javította Szlovénia 2021-es GDP -növekedési előrejelzéséte-conomy
Az IMF 6,3%-ra javította Szlovénia 2021-es GDP -növekedési előrejelzését
2021. október 15.,
Szlovénia és Magyarország is az új korszak nyertese lehete-conomy
Szlovénia és Magyarország is az új korszak nyertese lehet
2021. szeptember 21.,
Továbbra sem kell védettségi igazolvány a Szlovénián átutazó külföldiekneke-conomy
Továbbra sem kell védettségi igazolvány a Szlovénián átutazó külföldieknek
2021. szeptember 03.,

Események

LIFE-CLIMCOOP projekt - gyakorlati klímaadaptációs megoldások vállalkozásoknak
GINOP PLUSZ „KIHELYEZETT INFORMÁCIÓS NAP”
Meghívó - A 2021-2027-es Európai Uniós támogatási időszak
Modern Vállalkozások Programja - Mindent az e-kereskedelem új áfaszabályzásáról webinárium
Országos Konferencia - Digitalizációval a fenntarthatóságért - 2021. május 27.
Töltse le applikációnkat és találjon együttműködőkre
Applikáció letöltés részletesebb magyarázat...
Töltse le az e-Conomy applikációt telefonjára, táblagépére
Kompatibilitás: Android 4.4+; iOS 9.6+
Megjegyzés küldés
Értesítések
Vállalkozások száma : 124
Intézmények száma : 34